Δήμοι & Κοινότητες

Η τοπική αυτοδιοίκηση σύμμαχος στη προσπάθεια

Η πρωτοβουλία πολιτών «100,000 trees in Paphos» αποτελείται από ενεργούς πολίτες της Επαρχίας Πάφου και σκοπό έχει την παρακίνηση των τοπικών αρχών, διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών προς το να διευκολύνουν ή να συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός τεράστιου προγράμματος δεντροφύτευσης που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2019. Πεποίθησή μας είναι ότι μέσα από τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την πρωτοβουλία μας, ο στόχος είναι πολύ πιο εύκολα υλοποιήσιμος.

Γιατί να συνεργαστούν μαζί μας οι Δήμοι/Κοινότητες

Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η ενσωμάτωση του φυσικού περιβάλλοντος εντός των αστικών περιοχών, γίνονται πραγματικά εφικτοί στόχοι όταν προέρχονται από την ίδια την Κοινωνία των Πολιτών! Η πρωτοβουλία μας είναι ακριβώς αυτό. Ένα δημιούργημα της Κοινωνίας των Πολιτών της Επαρχίας Πάφου. Επομένως, στόχος της πρωτοβουλίας μας είναι να συμβάλει στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά ζητήματα!

Πλαίσιο συεργασίας με Δημους & Κοινότητες

Η συνεργασία μας με τον εκάστοτε Δήμο/Κοινότητα διαμορφώνεται ανά περίπτωση και ανάλογα με τις δυνατότες των δύο μερών. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την υπόδειξη δημόσιων χώρων πρασίνου, μπορεί να αποτελέσει αρωγός για την επίτευξη του στόχου μας, δίνοντας  την άδεια για αξιοποίηση ή και εμπλουτισμό των χώρων αυτών. Στη συνέχεια η εμπλοκή της ομάδας μας έγκειται με σειρά προτεραιότητας:

 • Στην συγκέντρωση εθελοντών για τους σκοπούς της δεντροφύτευσης

 • Στην εξεύρεση δενδρυλλίων από το Τμήμα Δασών ή από Χορηγούς 

 • Στην εκπόνηση τυπικής μελέτης σχετικά με τις ποσότητες και τα είδη των δενδρυλλίων

 • Σε ζητήματα συντήρησης (όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες και η διαθεσιμότητα εθελοντών)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου ή της Κοινότητάς σας, μπορείτε να εκδηλωσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο info@paphostrees.org

powered by Typeform
 • Contact us:
  Email:
  info@PaphosTrees.org
  Tel:
  +357 99 419171
  Address:
  Nikolaou I. Nikolaidi Avenue 18,
  Paphos 8010